Ładowanie

10.12.2023| Targi Plakatu

10.12.2023| Targi Plakatu

ChatGPT

Nasz związek z afiszami rozpoczął się w czasach lat 90., gdy większość młodzieży zbierała plakaty z magazynu BRAVO 🙂 W późniejszych latach, w 2009 roku, po ukończeniu studiów, zdecydowaliśmy się sprowadzić do Polski specjalne koperty kulturowe pod nazwą „Nie Panikuj”. To renomowane brytyjskie wydawnictwo zajmowało się promowaniem artystów, którzy mieli możliwość zaprezentowania swoich dzieł na składanych plakatach, rozpowszechnianych wewnątrz kopert. Takie projekty plakatów przygotowali dla „Nie Panikuj” znani twórcy jak Banksy, Smit, Buff Monster czy David Shrigley. Koperty „Nie Panikuj” dostępne były w Polsce w latach 2010-2015, prezentując na swoich plakatach artystów takich jak NAWER, Otecki, Sainer i Bezt z ETAM Cru czy WILQ Superbohater.