Ładowanie

Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab/12-14.04.2016

Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab/12-14.04.2016

V Międzynarodowe Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab 2016 to specjalistyczna, branżowa impreza, na której spotykają się producenci, dystrybutorzy produktów i usług wykorzystywanych w technice kryminalistycznej wraz z odbiorcami takiej oferty, w tym – naukowcami. Ideą CrimeLab jest nie tylko stworzenie miejsca do biznesowych spotkań i prezentacji oferty,  ale również – przekazywanie fachowej wiedzy z zakresu kryminalistyki laboratoryjnej. W ramach CrimeLab w programie targów znajdzie się  wiele wydarzeń dodatkowych promujących osiągnięcia naukowe, nowoczesne technologie i metody badawcze stosowane w technice kryminalistycznej. Konferencje i seminaria będą mieć charakter międzynarodowy, z udziałem prelegentów z zagranicy.

Tematyka Targów CrimeLab:

 • Sprzęt, narzędzia i aparatura wykorzystywane w:
  • badaniu miejsca zdarzenia
  • dokumentowaniu, rejestracji, zabezpieczeniu oraz prezentacji materiału dowodowego
  • laboratoryjnych badaniach kryminalistycznych
 • Systemy informatyczne wspomagające procesy identyfikacji
 • Systemy informatyczne i ewidencyjne wspomagające zarządzanie obiegiem materiału dowodowego
 • Inny sprzęt wykorzystywany w  technikach kryminalistycznych
 • Oferta edukacyjna z zakresu kryminalistyki

W ramach CrimeLab będzie można m.in.:

 • Zapoznać się z szeroką ofertą produktów i usług wykorzystywanych m.in. przez: techników kryminalistyki, ekspertów pracujących w laboratoriach, a także osoby zarządzające procesem wykrywczym
 • Nawiązać kontakty handlowe i wymienić informację z  producentami i użytkownikami takiego sprzętu
 • Spotkać się z  przedsiębiorcami, praktykami i naukowcami z dziedzin, z którymi współpracuje  kryminalistyka
 • Wziąć udział w różnego rodzaju wydarzeniach dotyczących: osiągnięć naukowych, nowoczesnych technologii i metod badawczych stosowanych w technice kryminalistycznej

Termin: 2016-04-12
                2016-04-14

Miejsce:  Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56C

http://www.targieurolab.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=201&Itemid=688&lang=pl

Opublikuj komentarz