Ładowanie

Targi Pracy Dzielnicy Śródmieście/17.11.2015

Targi Pracy Dzielnicy Śródmieście/17.11.2015

 

17.11.2015 zapraszamy wszystkich poszukujących pracy na II Śródmiejskie Targi Pracy. Organizatorami wydarzenia są Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy we współpracy z Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Nadchodząca edycja jest częścią działań aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo zamieszkałych na terenie Dzielnicy Śródmieście. Podczas roku Centrum prowadzi wiele podobnych działań skierowanych do osób bezrobotnych:
Klub Aktywizacji Zawodowej
Program Aktywizacji i Integracji
Prace Społecznie Użyteczne i inne działania skierowane do osób bezrobotnych.

Działania te mają na celu aktywizację i pomoc bezrobotnym w dzielnicy. Targi Pracy są doskonałą okazją do bezpośredniego spotkania osób bezrobotnych z pracodawcami i organizacjami działającymi na rzecz osób pozostających bez pracy. Odwiedzający Targi będą mieli możliwość zapoznania się z ofertami pracy, staży i szkoleń przedstawionymi przez ponad 20 wystawców. W trakcie targów osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji doradcy zawodowego, prawnika oraz specjalisty do spraw kadr. Targi pracy dają możliwość wymiany informacji miedzy osobami poszukującymi pracy a pracodawcami.

17 listopada 2015 roku
godzina 11.00-15.00
w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście ul Polna 7A sala konferencyjna I piętro https://www.facebook.com/dz.srodmiescie/

Serdecznie zapraszamy.

Opublikuj komentarz